§ 5. - Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.
§  5.
Tracą moc przepisy zarządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty i Spraw Zagranicznych z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 102, poz. 549) w części dotychczas obowiązującej.