§ 2. - Ustalenie jednolitego wzoru faktury za dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną przez państwowe biura projektów.

Monitor Polski

M.P.1957.83.498

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1957 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1958 r.