§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Monitor Polski

M.P.1986.15.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1986 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski" (Monitor Polski Nr 12, poz. 93).