§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1985.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1985 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju" (Monitor Polski Nr 1, poz. 6).