§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów".

Monitor Polski

M.P.1983.12.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1983 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1976 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (Monitor Polski z 1976 r. Nr 21, poz. 95).