§ 1. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów".

Monitor Polski

M.P.1983.12.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1983 r.
§  1.
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.