§ 2. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".

Monitor Polski

M.P.1978.1.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1978 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1972 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej" (Monitor Polski Nr 36, poz. 203).