§ 1. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Monitor Polski

M.P.1977.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1977 r.
§  1.
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.