Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Monitor Polski

M.P.1977.1.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 grudnia 1976 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 38, poz. 223) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.