§ 1. - Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".

Monitor Polski

M.P.1966.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1966 r.
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.