Monitor Polski

M.P.1946.9.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 listopada 1945 r.
o ustaleniu ceny zapałek.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 51), zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 55) zarządzam, co następuje:
Hurtową cenę zapałek, normalnego typu w obrocie krajowym ustala się od dnia 1 grudnia 1945 r. za skrzynię o zawartości 5.000 pudełek, po 48 zapałek przeciętnie w pudełku

na 3.710 złotych franco stacja odbiorcza przy jednorazowym odbiorze conajmniej 100 skrzyń,

na 3.850 złotych przy jednorazowym odbiorze poniżej 100 skrzyń bezpośrednio z magazynów fabryki zapałek.

W cenach powyższych mieści się przeciętny dodatek frachtowy i scalony podatek obrotowy.