§ 6. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.243 - OpenLEX

§ 6. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.
§  6.
Zobowiązuje się Powszechną Kasę Oszczędności do:
1)
przeszkolenia kadr w zakresie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności,
2)
szerokiej popularyzacji tych rozliczeń wśród ludności przez prasę, radio, telewizję, film, ulotki itp.