§ 3. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.243 - OpenLEX

§ 3. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.
§  3. 1
(skreślony).
1 § 3 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1974 r.