§ 1. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności. - M.P.1966.49.243 - OpenLEX

§ 1. - Usprawnienie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1966.49.243

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.
§  1.
Ustala się odsetki w wysokości 2% od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących w Powszechnej Kasie Oszczędności (PKO) przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Właściciele tych rachunków nie ponoszą opłat prowizyjnych od operacji z wyjątkiem prowizji od przekazów czekowych; nie ponoszą oni również opłat za formularze i druki.