§ 6. - Upoważnienie niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1968.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  6.
Od decyzji przedsiębiorstw w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.