§ 1. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów... - M.P.1975.16.98 - OpenLEX

§ 1. - Upoważnienie Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.

Monitor Polski

M.P.1975.16.98

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1978 r.
§  1. 2
Upoważnia się Narodowy Bank Polski do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1976 r. (M.P.76.35.156) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1976 r.