§ 1. - Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027.

Monitor Polski

M.P.2021.285

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2021 r.
§  1. 
Upoważnia się Komitet do Spraw Europejskich do wykonywania zadań dotyczących wyrażania, w imieniu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie do przygotowanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027 w rozumieniu art. 14s ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.