Art. 9. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  9

Przystąpienie

1.
Niniejsza umowa będzie otwarta do przystąpienia przez każde Państwo, o którym mowa w ustępie 1 artykułu 7, od dnia 1 kwietnia 1991 r.
2.
Przystąpienie zostanie dokonane poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.