Art. 7. - Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Genewa.1991.02.01.

Monitor Polski

M.P.2004.3.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2002 r.
Artykuł  7

Podpisanie

1.
Niniejsza umowa będzie otwarta do podpisu w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie przez Państwa, które są członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych lub zostały przyjęte do Komisji w charakterze doradczym, zgodnie z paragrafami 8 i 11 regulaminu Komisji, od dnia 1 kwietnia 1991 r. do dnia 31 marca 1992 r.
2.
Podpisany tekst niniejszej umowy podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu.