Ukraina-Polska. Porozumienie o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew. Kijów.2014.12.12.

Monitor Polski

M.P.2017.289

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2014 r.

POROZUMIENIE
z dnia 17 grudnia 2014 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT 2704.14.2013/3

Ambasada Ukrainy

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, otwarcie, w dniu 1 stycznia 2014 roku od godziny 06:00 czasu środkowoeuropejskiego, drogowego przejścia granicznego Budomierz - Hruszew przeznaczonego dla całodobowego ruchu osobowego i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych, bez względu na ich przynależność państwową. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy zgody na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz - Hruszew, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ukrainy

Nr 660/23-300-1477

Ambasada

Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

m. Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.2704.14.2013/3 z dnia 27 grudnia 2013 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, otwarcie w dniu 1 stycznia 2014 roku od godziny 06:00 czasu środkowoeuropejskiego drogowego przejścia granicznego Budomierz - Hruszew przeznaczonego dla całodobowego ruchu osobowego i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych, bez względu na ich przynależność państwową. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia przez Gabinet Ministrów Ukrainy zgody na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz - Hruszew, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy ma zaszczyt potwierdzić, że nota Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.2704.14.2013/3 z dnia 27 grudnia 2013 roku oraz niniejsza nota będąca odpowiedzią na nią stanowić będą Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu na ukraińsko - polskiej granicy państwowej międzynarodowego, drogowego przejścia granicznego Hruszew - Budomierz.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Kijów, dnia 12 grudnia 2014 r.