Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew.

Monitor Polski

M.P.2017.290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 grudnia 2013 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew, poprzez wymianę not.
weszło w życie dnia 17 grudnia 2014 r.