Udzielenie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji.

Monitor Polski

M.P.2015.1073

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 139
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie udzielenia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W związku z przewidywanym na terenie kraju zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej, w dniach 10-12 listopada 2015 r., udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015 r.