§ 5. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych. - M.P.1967.40.192 - OpenLEX

§ 5. - Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

Monitor Polski

M.P.1967.40.192

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1967 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.