§ 6. - Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1973.56.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  6.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie niniejszej uchwały w spółdzielczych zakładach pracy.