§ 5. - Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1973.56.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1973 r.
§  5.
1.
Należność za wykonaną pracę oblicza się według obowiązujących cenników robót i usług.
2.
Należności, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na Fundusz Akcji Socjalnej Młodzieży, utworzony uchwałą Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.
3.
Należności za wykonane roboty i usługi wolne są od podatku obrotowego i dochodowego.
4.
Obsługę finansowo-księgową Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży wykonują terenowe organy administracji państwowej gmin, miast bądź dzielnic w miastach podzielonych na dzielnice na wniosek instancji lub pełnomocnika organizacji młodzieżowej.
5.
Obsługę finansowo-księgową Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży zakładowych lub uczelnianych organizacji młodzieżowych wykonują zakłady pracy lub uczelnie.
6.
Środki Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. Dysponowanie tymi środkami należy do właściwych statutowych instancji organizacji młodzieżowych na zasadach ustalonych przez Radę Główną Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży.