§ 2. - Uchylenie uchwały w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1990.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.