Monitor Polski

M.P.1948.35.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 16 marca 1948 r.
o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami użytku publicznego i urządzeniami turystycznymi.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 18 grudnia. 1918 r. w przedmiocie przymusowego Zarządu Państwowego (Dz. Pr. P. P. Nr. 21, poz. 67) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 437), art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 545) zarządzam co następuje:
§  1. Uchyla się przymusowy zarząd państwowy, ustanowiony zarządzeniem Ministra Komunikacji:
1) z dnia 20 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad niektórymi kolejami prywatnymi użytku publicznego (Monitor Polski Nr. 1, poz. 3) nad:
a) koleją normalnotorową Warszawa-Grodzisk, z odnogami do Włoch i do Milanówka,
b) koleją wąskotorową Warszawa-Radzymin,
c) kolejami wąskotorowymi dawniej eksploatowanymi przez Spółkę Akc. "Warszawskie Koleje Dojazdowe",
d) koleją wąskotorową Przeworsk-Dynów,
2) z dnia 21 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad urządzeniami turystycznymi w Zakopanem (Monitor Polski Nr. 1, poz. 4) nad:
a) koleją linową o trakcji elektrycznej z Zakopanego (Kuźnice) nad Kasprowy Wierch w Tatrach,
b) koleją górską linowo-terenową z Zakopanego na szczyt Gubałówki,
c) wyciągiem saniowym na Kasprowy Wierch;
3) z dnia 16 listopada 1945 r. (Monitor Polski Nr. 47, poz. 112) nad koleją wąskotorową Jabłonna-Karczew;
4) z dnia 26 lutego 1946 r. o ustanawianiu przymusowego zarządu państwowego nad koleją wąskotorową Warszawa-Radzymin (Monitor Polski Nr. 27, poz. 44)
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.