§ 2. - Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1963.67.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1963 r.
§  2.
Poszczególne państwowe gospodarstwa rolne mogą zawierać z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od padnięcia.