§ 9. - Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

Monitor Polski

M.P.1977.32.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.
§  9.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym stosowanie przepisów uchwały.