§ 8. - Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

Monitor Polski

M.P.1977.32.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.
§  8.
1.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych wprowadzi zmiany do sprawozdawczości na rok 1978 uwzględniające przepisy uchwały.
2.
Minister Finansów dostosuje zasady rozliczeń funduszu płac do przepisów uchwały.