Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1972 r. - M.P.1971.16.119 - OpenLEX

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1972 r.

Monitor Polski

M.P.1971.16.119

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 1971 r.

WYTYCZNE
PREZYDIUM KOMITETU NAGRÓD PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 lutego 1971 r.
w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1972 r.

Wytyczne Prezydium Komitetu Nagród Państwowych z dnia 12 lutego 1969 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1970 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 68) zachowują swoją moc przy zgłaszaniu wniosków o przyznanie nagród państwowych w 1972 r., z następującymi zmianami w dziale III:
1)
w ust. 1 kolejne liczby "1970", "1968 i 1969" zastępuje się liczbami "1972", "1970 i 1971",
2)
w ust. 2 liczbę "1969" zastępuje się liczbą "1971",
3)
w ust. 3 kolejne liczby "1968", "1968 i 1969" zastępuje się liczbami "1970", "1970 i 1971".