§ 3. - Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.
§  3.
1.
Wniosek zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego lub Główną Komisję Kwalifikacyjną zwraca się - wraz z uzasadnieniem opinii - wnioskodawcy, który kieruje go do Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
2.
Jeden egzemplarz wniosku z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub Głównej Komisji Kwalifikacyjnej.