§ 9. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  9.
Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za granicą po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany do kraju, posiadacz pojazdu mechanicznego nie opłaca dodatkowej składki za ten okres.