§ 4b. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  4b. 2
Przepis § 4a ust. 2 nie dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych delegowanych na przeszkolenie i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych przed wyjazdem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za okres ustalany w kontrakcie lub umowie międzynarodowej.
2 § 4b dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1982 r. (M.P.82.32.280) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 grudnia 1982 r.