§ 10. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  10.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów należących do Przedsiębiorstwa Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES" regulują odrębne przepisy.