§ 1. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  1.
Składka za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, będących w posiadaniu krajowców dewizowych, przy wyjeździe za granicę na terytoria państw, w których uznawane są polskie dowody ubezpieczenia, ustalana jest w zależności od państwa, na którego terytorium pojazd mechaniczny wjeżdża lub przez którego terytorium ma przejechać, grupy taryfowej pojazdu mechanicznego oraz okresu ubezpieczenia.