§ 5. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1978.10.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1978 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1978 r.