§ 2. - Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników.

Monitor Polski

M.P.1982.33.295

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  2.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 21, poz. 128, z 1978 r. Nr 37, poz. 143 i z 1982 r. Nr 20, poz. 178),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).