Monitor Polski

M.P.1955.108.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.