Monitor Polski

M.P.1955.108.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa, Prezesowi Państwowej Komisji Cen oraz innym zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.