§ 4. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  4.
1.
Odpisy propozycji pracy zgłoszonych do średnich szkół zawodowych zakłady pracy przesyłają:
a)
do centralnych zarządów lub innych jednostek równorzędnych,
b)
do właściwych ze względu na siedzibę zakładu pracy samodzielnych oddziałów zatrudnienia (wydziałów zatrudnienia) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Odpisy propozycji pracy zgłoszonych do szkół wyższych zakłady pracy przesyłają:
a)
do centralnych zarządów lub innych jednostek równorzędnych,
b)
do ministerstw (urzędów centralnych), którym zakłady pracy podlegają.