§ 2. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  2.
1.
Zakłady pracy mające zatrudnić absolwentów, kierując się otrzymanymi informatorami, zgłaszają corocznie w terminie do dnia 31 marca propozycje pracy dla absolwentów bezpośrednio do odpowiednich szkół. Propozycje pracy dla absolwentów kończących studia w pierwszym kwartale zakłady pracy zgłaszają w terminie do dnia 15 lutego.
2.
Zakłady pracy w zasadzie powinny zgłaszać propozycje pracy do szkół położonych najbliżej siedziby zakładów pracy lub do szkół, których absolwentów w poprzednich latach stale zatrudniały lub przyjmowały na praktykę zawodową.
3.
W 1957 r. zakłady pracy powinny zgłosić propozycje pracy do szkół po otrzymaniu wykazów w terminie do dnia 31 maja 1957 r.