§ 11. - Szczegółowy tryb zgłaszania propozycji pracy dla absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1957.36.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 1958 r.
§  11.
1.
Szkoły powinny w terminie 3-miesięcznym od dnia otrzymania propozycji pracy zawiadomić zainteresowane zakłady pracy, ilu i w jakim terminie skierują do nich absolwentów. Termin ten może być zmieniony na podstawie porozumienia między zainteresowanym zakładem pracy i szkołą.
2.
Zgłoszenie propozycji pracy przez zakłady pracy zobowiązuje je do zawarcia umowy o pracę z absolwentami skierowanymi, zgodnie z propozycjami zakładu pracy, przez szkolne komisje zatrudnienia bądź osoby określone w § 9 ust. 8.