Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  5.
1. W razie zbiegu uprawnień do kredytu wynikających z przepisów rozporządzenia i przepisów wymienionych w § 3 ust. 1, absolwentowi przysługuje prawo wyboru korzystniejszego kredytu.
2. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje absolwentowi w okresie zawieszenia spłaty kredytu udzielonego na podstawie rozporządzenia lub na podstawie przepisów wymienionych w § 3 ust. 1.