Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  2. Wykazy miejscowości i zakładów pracy, o których mowa w § 13 rozporządzenia, Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych przekazuje Centrali Narodowego Banku Polskiego, a wykazy zakładów pracy i miejscowości ustalane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, o których mowa w § 25 ust. 2 rozporządzenia, organy te przekazują właściwym oddziałom wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego.