§ 6. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  6.
1.
Podstawą do wypłacenia należności dotychczasowemu właścicielowi lasu lub gruntu jest zawarcie umowy przenoszącej własność.
2.
Wypłaty dokonuje nadleśnictwo w ciągu 7 dni od dnia wydania lasu lub gruntu, chyba że umowa określa inny termin.