§ 5. - Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Monitor Polski

M.P.1992.19.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  5.
Wartość lasu lub gruntu, a także budynków i budowli, ustala się według zasad określonych w przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.