§ 9. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 9. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  9.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), oraz oddziały wojewódzkie PZU mogą dokonywać zmian w planach działalności zapobiegawczej w odniesieniu do podziału na zadania rzeczowe, jak również - co do poszczególnych dysponentów bezpośrednich - w zakresie ustalonym przez Centralę PZU.