Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006.

Monitor Polski

M.P.2008.81.711

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 października 2008 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2004-2006 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)

Województwa2004-2006

w złotych

12
Polska25.927
Dolnośląskie27.000
Kujawsko-pomorskie22.800
Lubelskie17.714
Lubuskie23.199
Łódzkie23.816
Małopolskie22.255
Mazowieckie40.694
Opolskie21.491
Podkarpackie17.900
Podlaskie19.175
Pomorskie25.434
Śląskie28.165
Świętokrzyskie19.700
Warmińsko-mazurskie19.835
Wielkopolskie27.614
Zachodniopomorskie23.901
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2004-2006 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)

Województwa

Podregiony

2004-2006

w złotych

12
Polska25.927
Dolnośląskie

Podregiony:

jeleniogórsko-wałbrzyski20.526
legnicki37.381
wrocławski20.263
m. Wrocław36.932
Kujawsko-pomorskie

Podregiony:

bydgoski24.313
toruńsko-włocławski21.345
Lubelskie

Podregiony:

bialskopodlaski15.156
chełmsko-zamojski15.361
lubelski19.648
Lubuskie

Podregiony:

gorzowski22.987
zielonogórski23.327
Łódzkie

Podregiony:

łódzki20.075
piotrkowsko-skierniewicki21.516
m. Łódź30.979
Małopolskie

Podregiony:

krakowsko-tarnowski17.924
nowosądecki15.138
m. Kraków40.651
Mazowieckie

Podregiony:

ciechanowsko-płocki27.999
ostrołęcko-siedlecki18.714
warszawski25.514
radomski18.996
m. Warszawa76.544
Opolskie

Podregion:

opolski21.491
Podkarpackie

Podregiony:

rzeszowsko-tarnobrzeski19.907
krośnieńsko-przemyski15.430
Podlaskie

Podregiony:

białostocko-suwalski20.059
łomżyński16.633
Pomorskie

Podregiony:

słupski19.829
gdański18.699
Gdańsk-Gdynia-Sopot37.651
Śląskie

Podregiony:

częstochowski22.685
bielsko-bialski25.887
centralny śląski30.452
rybnicko-jastrzębski24.836
Świętokrzyskie

Podregion:

świętokrzyski19.700
Warmińsko-mazurskie

Podregiony:

elbląski18.557
olsztyński22.389
ełcki16.725
Wielkopolskie

Podregiony:

pilski21.269
poznański24.850
kaliski20.748
koniński20.505
m. Poznań52.835
Zachodniopomorskie

Podregiony:

szczeciński25.153
koszaliński21.577
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).