Monitor Polski

M.P.2018.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
- moc dawki - 73-142 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 93,6 nSv/h)

- Cs-137 w mleku - 0,20-0,67 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,41 Bq/dm3)

- Cs-137 w powietrzu - < 0,13-4,25 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 0,52 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.